Eksplosionsbestandige armaturer

African Mango

EX-markeringen er en bevidst markering af eksplosionsbeskyttelse, der bruges til beskyttelsesanordninger og systemer, dvs. deres underenheder og dele.

På grund af betydelige forskelle i sikkerhed i regionerne i Den Europæiske Union blev det besluttet at forene de grundlæggende principper i specifikke medlemslande. Ensartede love har resulteret i en meget roligere og større strøm af varer mellem EU-landene. Dette er, hvordan den såkaldte Det nye løsningsdirektiv, som viste sig at være den vigtigste løsning til forbedring af samarbejdet mellem medlemslandene.For farlige områder og enheder, der er beregnet til placering i aktuelle zoner, skal to grundlæggende ATEX-direktiver (fra den franske atmosfære eksplosive nævnes:- Europa-Parlamentets og Det Europæiske Råds direktiv 94/9 / EU ATEX95 (af 23.03.1994 om størrelsen af ​​harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om apparater, maskiner og beskyttelsessystemer, der er dedikeret til aflæsning i potentielt eksplosive atmosfærer- Direktiv 99/92 / EF ATEX137 (af 16.12.1999 om regulering af mindstekrav til beskyttelse og sikkerhed for ansatte på steder, hvor der kan opstå en eksplosiv atmosfære.Hver EX-skål skal være korrekt mærket og gennemgå en række test, der bruges i slutningen til at eliminere enhver fabriksdefekt. EU-direktiverne, som Our fik i 2003, fastlagde og specificerer strengt arbejdsreglerne og betydningen af ​​denne type udstyr.Intet på Atex-materiale kan findes her.