Jordkabel

Elektrostatisk jordforbindelse er en elektrostatisk jordforbindelse, der anvendes til transport og alle typer brændbare væsker, pulvere og gasser. Elektrostatisk jordforbindelse reducerer i høj grad risikoen for en eksplosion eller antændelse af andre typer brændbare stoffer som følge af flashovergang. Ukontrolleret udledning kan antænde blandingen af væske og gas, og det samme vil skabe en eksplosion.

Det er selvfølgelig muligt at fjerne faren for selvantændelse og eksplosion. For at eksisterende eksisterende strukturer skal kunne transporteres, skal de tilvejebringe tilstrækkelig grundforbindelse eller kontrolleret udledning af elektrostatiske ladninger. Denne standard for elektrostatisk jordforbindelse reducerer risikoen for en eksplosion af transporterede brændbare stoffer betydeligt. Denne standard gør det muligt at justere jordingen med jordforbindelsen og ledningen. Kabler introduceret i jordingen skiller sig ud på grund af lav elektrisk modstand og en meget høj modstand mod mekaniske skader. Selvfølgelig kan du bruge et sværere jordingssystem, der har et beskyttelsessystem, som giver dig mulighed for at transportere eller disponere produktet kun på det sted, hvor jorden har været korrekt forbundet.Undrer du med sikkerhed, når denne form for jordforbindelse er taget? De bruges oftest under lastning og losning af jernbane, tankskibe, tanke, tønder, for eksempel proceskomponenter. For at skabe en eksplosionsfare ledes og blandes og sprøjtes eller pumpes en anden type brændbare stoffer. I sæsonens interferens i brændbare baser skabes elektriske ladninger ved kontakt eller adskillelse af partikler. Overalt hvor den elektrostatiske ladning opstår og koncentreres i miljøet af brandfarlige stoffer, opstår der en fare. Et vigtigt princip om beskyttelse mod elektrostatisk udladning er en rigtig god klemme og et veludstyret kabel, som giver dig mulighed for at foretage en elektrisk opladning til jordpunktet.Det er vigtigt, at klemmer og kabler taget i jorden skal opfylde meget krævende retningslinjer, der er angivet på gaden for test. I øjeblikket opnås de bedste resultater ved moderne typer systemjording.